• Vi gjr slektsarbeidet for deg!

Min slekt og historie

Min slekt

Min slekt

Innsamling av slektsdata kan være et tidkrevende arbeid, vi gir allikevel tids- og prisgaranti. Kildesjekk av slektsdata er din garanti for et riktig sluttprodukt. Du får flere valgmuligheter for sluttproduktet

Min historie

Min historie

Du forteller din historie, du velger form og metode. Lyd, bilder eller bare ord. Eller en kombinasjon av disse. Vi skriver ned din historie uten å miste din måte å formidle den på, dette gir det hele et særpreg. Sluttproduktet kan komme som en enkel lydfil, dokument i .pdf format, hefte eller bok. Du bestemmer !

Vi gjør slektsarbeidet for deg !

Slektshuset samler inn, sorterer og registrerer slektsdata samt nedtegner din historie. Vi tar også på oss skanning av dine tegninger, bilder, negativer og lysbilder.

Geir Olsen er født  i 1963 på Tjøme i Vestfold, han har hatt interesse for slektsgranskning siden 1991. Han er eier og driver av Slektshuset.com.  Geir har også en stor glede av å nedtegne selvopplevde opplevelser. Han har i hele sitt yrkesliv jobbet  med mennesker og jobber i dag på Clarion Collection Hotel Amanda i Haugesund.

Vi vet at du på et eller annet tidspunkt stiller deg spørsmålet; Hvor kommer jeg fra ? Vi hjelper deg med å finne svarene.

1